Per una sanitat pública, universal i de qualitat

adjudicació de l’edició 2021 de la convocatòria única del concurs de trasllat obert i permanent

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

RESOLUCIÓ SLT/2813/2022, de 19 de setembre, d’adjudicació de l’edició 2021 de la convocatòria única del concurs de trasllat obert i permanent, publicada mitjançant Resolució SLT/2099/2020, de 25 d’agost, al DOGC núm. 8214, de 31.8.2020, la qual està prevista a l’Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat per al desenvolupament de la línia 5.4 del Pla d’ordenació de recursos humans de l’Institut Català
de la Salut per al període 2016-2020, per a la potenciació dels processos de mobilitat voluntària.

De conformitat amb la convocatòria única del concurs de trasllat obert i permanent, publicada mitjançant Resolució SLT/2099/2020, de 25 d’agost, al DOGC núm. 8214, de 31.8.2020, en concordança amb la Resolució TSF/415/2020, de 16 de gener, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat per al desenvolupament de la línia 5.4 del Pla d’ordenació de recursos humans de l’Institut Català de la Salut per al període 2016-2020, per a la potenciació dels processos de mobilitat voluntària (codi de conveni 79100032132013);