Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Mesa Sectorial 12 Gener 24

CATAC-CTS exigeix el compliment de l’acord del Parlament per a què es facin increments salarials proporcionals a totes les categories.
La moció aprovada al Parlament

Totes les dates publicades en aquest resum, són una estimació donada per l’ICS i poden veure’s modificades en algunes categories.

L’ICS Informa que començarà a  publicar les diligències del barem definitiu i rànquing de la fase 1 de la convocatòria d’ estabilització de diferents categories a partir del dilluns 15 de gener. A les mateixes, ja hi constarà el termini per inscriure’s a la gerència/es territorials on es vulgui incorporar. Amb l’elecció de la gerència territorial i la publicació al DOGC, l’ ICS  dóna per tancada la Fase 1. Es preveu l’inici d’incorporació d’aquests professionals entre finals de març i l’abril del 2024, segons la categoria.

L’ inici de les proves de la fase 2 i 3 serà a partir del 15 de març. Es faran de manera descentralitzada i poden coincidir diferents categories el mateix dia en diferents franges horàries. Donada la incertesa de tota la situació i les reiterades demores, l’ICS s’ha compromès a publicar la data de l’Examen un mes abans de la prova. No poden sortir a les proves preguntes sobre el III Acord ni sobre temes del II Acord que han resultat modificats darrerament.

Les candidates que hagin aprovat la prova de català i no hagi aconseguit plaça a la fase 1, no caldrà que es tornin a examinar.

Des del la direcció de persones de l’ICS es donarà  instrucció que el criteri de correcció sigui que les preguntes errònies no restin puntuació,  però cal recordar que cada tribunal és sobirà.

L’ICS es compromet a no cessar cap interí/na amb la incorporació de les places d’estabilització, ja que creu que podrà reubicar a tothom.

Les proves dels facultatius/ves especialistes de l’hospital de  la fase 2 i 3 es realitzaran per especialitats, com fins ara.

S’ ha desdoblat l’ ABS el Penedès Rural en Est i Oest. Aquest desdoblament afecta a 44 professionals als que se’ls adaptaran els seus nomenaments.

Hem instat a l’ICS que atengui i defensi la Moció del Parlament per tal de reclamar els recursos necessaris al Govern de la Generalitat per a la consecució  d’ un tercer acord més equilibrat i paritari per totes les categories professionals. També que es recuperin totes les partides pressupostàries que van desaparèixer arrel de les retallades.

 L’ICS s’ ha compromès a tractar en una Mesa Sectorial Extraordinària, l’obertura d’ un nou període d’ inscripció per a la Mobilitat Voluntària, Oberta i Permanent en el qual es podrien inscriure els professionals que vam obtenir la plaça a la PESCO I REPESCO 2018. Aquesta mobilitat es proposaria sense límit de resultes. També es plantejaria modificar les bases per tal d’atendre la nova realitat de les infermeres especialistes i especialitzades

CATAC-CTS hem demanat les actes Actes de la Comissió de Seguiment del III Acord.