Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Harmonització?

  3 de juny de 2024

Posted By: Berta

INFORMACIÓ TAULA D’HARMONITZACIÓ

L’onze de gener de 2023 es va constituir la Taula per a l’harmonització de les condicions laborals i econòmiques del personal que treballa a les entitats que presten serveis d’atenció a la salut mitjançant centres integrats al sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT). La mateixa està composta pel conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, director del Servei Català de la Salut (CatSalut), i la representació patronal de les entitats proveïdores de serveis assistencials en el marc del sistema públic de salut de Catalunya, mitjançant la Unió Catalana d’Hospitals (UCH), el Consorci Sanitari i Social de Catalunya (CSSC), l’Associació Catalana d’Entitats de Salut (ACES), i l’Institut Català de la Salut (ICS), a més dels 5 sindicats més representatius del sector de la sanitat pública i concertada a Catalunya, CATAC-CTS, SATSE, UGT, CCOO i Metges de Catalunya.
Des del dia de la seva constitució, CATAC-CTS va deixar ben clar, que estàvem d’acord en harmonitzar condicions de treball dintre del sistema, sempre que aquesta harmonització fos a l’alça, que en cap cas acceptaríem harmonitzar condicions a la baixa.
Per començar a establir criteris, es van constituir tres comissions, carrera professional i DPOs, Retribucions i jornada.  La nostra organització ha continuat reiterant la necessitat de millorar les condicions de treball de tots els col·lectius. D’ençà que es va constituir, fins ara, hem reiterat a totes les comissions aquesta necessitat. Malgrat això en aquest recorregut hem vist com se signava el tercer acord de l’ICS, per part de l’ICS i els seus sindicats, UGT, Metges de Catalunya, CCOO i SATSE, que no ha suposat més que repartir misèries i consolidar unes condicions de treball que no mereixem.
La feina de les comissions de treball ha continuat, amb l’objectiu d’elaborar un informe final i poder consolidar les condicions de treball que tenim en l’actualitat a tot el sistema. Per descomptat que els sindicats de l’Administració no pensen reclamar res del que ja han signat, i continuen amb el despropòsit d’aquesta conselleria, desmantellar els seus serveis públics, començant per destruir les condicions de treball de les seves treballadores. De les promeses de la conselleria de portar millores a la taula d’harmonització per poder debatre-les cadascun al seu sector, cap ni una, tot el contrari.
CATAC-CTS no acceptarà harmonitzar les condicions acordades en tercer acord, no som repartidores de misèries. Defensem uns serveis públics 100% i de qualitat, començant per les condicions de treball de les seves treballadores.