Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Departament de Salut: ORDRE SLT/73/2021, de 6 d’abril, per la qual es determina la càpita mitjana corresponent al sistema de contraprestació de l’atenció especialitzada familiar i comunitària i de salut pública en l’àmbit de l’atenció primària per a l’any 2021

152,15 euros per persona asignada i any per a l’atenció primària.