Per una sanitat pública, universal i de qualitat

19 a 22 d'abril de 2020: Els pressuposts Gencat 2020 no són la millor opció! Comencen la distribució massiva de mascaretes i els tests generalitzats al personal…

El pla de desconfinament de la Generalitat: deu mesures i cinc fases. Ha decretat la Generalitat unes tarifes que afavoreixen les privades? La nueva renta mínima se concentrará en Extremadura, Andalucía y Canarias. Un altre cop, tests defectuosos que no funcionen.