Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Les infermeres ja comencen a prescriure en format de recepta electrònica

Les infermeres ja comencen a prescriure en format de recepta electrònica

Actualment, el 99 % de les receptes que es fan a l’atenció primària de salut són electròniques
De les 46.000 infermeres en actiu col·legiades, estan acreditades per prescriure prop de 26.000

Aquesta setmana, un grup d’infermeres seleccionades del sistema públic de salut de Catalunya (SISCAT), d’arreu del territori, participa en una fase de proves per emetre receptes electròniques amb signatura pròpia. Quan acabi aquesta fase, el sistema es començarà a desplegar de manera progressiva.

El mes d’agost de 2019, es va publicar el Decret 180/2019, que regulava el procediment d’acreditació de les infermeres i infermers per a la indicació, l’ús i l’autorització de la dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà.

El procés és complex, i requereix la cooperació de la Gerència del Medicament del Servei Català de la Salut (CatSalut), dels col·legis professionals que configuren el Consell de Col·legis Oficials d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) i de les entitats proveïdores del SISCAT.

A banda de l’acreditació, i per culminar el procés, s’ha hagut d’escollir i contractar l’entitat certificadora i d’adaptar els certificats digitals al Sistema Integrat de Recepta Electrònica (SIRE). Actualment, s’estan creant punts de validació als centres del SISCAT on les infermeres presten els seus serveis. Aquests punts de validació han de facilitar les gestions de l’emissió de targetes, que faran possible la signatura electrònica.

Continua llegin