Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/95/2021, de 15 de gener

RESOLUCIÓ SLT/95/2021, de 15 de gener, per la qual s’adjudiquen llocs vacants de personal estatutari
facultatiu especialista en els serveis jerarquitzats de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de
Badalona de l’Institut Català de la Salut (convocatòria EJ-HUGTiP-01/18).

D’acord amb la Resolució SLT/2815/2018, de 30 d’octubre, de convocatòria per a la provisió de llocs vacants
de personal estatutari facultatiu especialista en els serveis jerarquitzats de l’Hospital Universitari Germans Trias
i Pujol de Badalona de l’Institut Català de la Salut (núm. de registre de la convocatòria EJ-HUGTiP-01/18),
publicada al DOGC núm. 7761, de 4.12.2018;
Vistes les propostes d’adjudicacions trameses pels tribunals de selecció de la convocatòria, que ha finalitzat la
seva actuació;
Atès que s’han seguit tots els tràmits de procediment establerts reglamentàriament;
De conformitat amb el que preveu la base 3.4.8 de la convocatòria de referència,