Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Espanya ignora 12 anys de recomanacions internacionals sobre atenció primària i vulnera dret a la salut de pacients no COVID

Espanya ignora 12 anys de recomanacions internacionals sobre atenció primària i vulnera dret a la salut de pacients no COVID

La manca d’inversió en atenció primària prèvia a la pandèmia i una gestió sanitària sense planificació ni prou recursos per afrontar-la, deixa abandonades persones vulnerables, malalties desateses i diagnòstics, en alguns casos, massa tardans. Les dones, que representen el 75% de les persones cuidadores, i el 78% del personal sanitari contagiat han sofert de manera especial l’impacte d’una atenció primària

Continua llegint