Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Twitter Instagram Youtube Facebook eMail Delegats

Escrits

ANUNCI pel qual es fa pública la pròrroga del conveni de col·laboració interadministrativa entre l’entitat de dret públic Salut Catalunya Central i la Residència Sant Bernabé de Berga.

Mitjançant aquest anunci es fa pública la pròrroga del conveni de col·laboració interadministrativa entre l’entitat de dret públic, Salut Catalunya Central i la Residència Sant Bernabé de Berga que es transcriu a l’Annex.” En data 02 de novembre de 2020 es va signar el conveni de col·laboració interadministrativa entre l’entitat de dret públic Salut Catalunya Central i la Residència Sant

Continua llegint