Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Twitter Instagram Youtube Facebook eMail WhathsApp Telegram Delegats

Escrits

Informe sobre el contenido de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 en materia de recursos humanos y función pública

Informe sobre el contenido de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 en materia de recursos humanos y función pública

Asunto: Informe sobre el contenido de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 en materia de recursos humanos y función pública Con fecha 30 de diciembre de 2020 el BOE ha publicado la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, que viene a redefinir aspectos fundamentales en materia

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/408/2021, de 15 de febrer,

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT RESOLUCIÓ SLT/408/2021, de 15 de febrer, de modificació de la Resolució SLT/2158/2018, de 3 de setembre, de convocatòria específica del procés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria de diplomat/ada sanitari/ària en infermeria (DSI LLIURE-2018). Atès que a la base 11 de la Resolució anteriorment esmentada es relaciona la composició nominal dels membres del

Continua llegint