Per una sanitat pública, universal i de qualitat

El dret a la desconnexió digital en el treball

El dret a la desconnexió digital en el treball

Motiva aquest article la lectura d’una important Resolució aprovada pel Parlament Europeu el 21 de gener «amb recomanacions adreçades a la Comissió sobre el dret a la desconnexió», d’indubtable importància, positiva, al meu parer pel que fa a les seves propostes sobre la conveniència de regular aquest dret en l’àmbit europeu, i amb un esment a l’autonomia de les organitzacions

Continua llegint