Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Calen mascaretes FFP2 o n’hi ha prou amb les higièniques?

Calen mascaretes FFP2 o n’hi ha prou amb les higièniques?

Alemanya ha obligat a dur posada l’FFP2 en espais tancats mentre que Galícia s’ho planteja al transport públic. L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) descarta que sigui necessari recórrer a l’obligatorietat de les mascaretes FFP2 com ja ha dut a terme Alemanya. Segons assenyala, les de tipus higiènic que es venen a l’estat espanyol són equiparables a les quirúrgiques. L’organització

Continua llegint

DECRET 3/2021, de 2 de febrer,

DECRET 3/2021, de 2 de febrer, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya. L’Estatut d’autonomia de Catalunya, a l’article 150.b), estableix que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria d’organització de la seva administració i sobre les diverses modalitats organitzatives i instrumentals per a l’actuació administrativa. La Llei 10/2015, del

Continua llegint

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució SLT/275/2021, de 5 de febrer,

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució SLT/275/2021, de 5 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya (DOGC núm. 8335, de 06.02.2021). S’ha observat que s’ha produït una errada al text de la versió castellana de

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/275/2021, de 5 de febrer,

RESOLUCIÓ SLT/275/2021, de 5 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. En el context actual de transmissió comunitària del virus, l’estratègia de lluita contra la COVID-19 comporta l’adopció de diverses mesures preventives i de

Continua llegint