Per una sanitat pública, universal i de qualitat

ACORD GOV/26/2021, de 9 de març, pel qual s’amplia el Programa transversal del Servei Català de la Salut, aprovat per l’Acord GOV/114/2020, de 30 de setembre, davant la continuïtat del progrés de la COVID-19.

ACORD GOV/26/2021, de 9 de març, pel qual s’amplia el Programa transversal del Servei Català de la Salut, aprovat per l’Acord GOV/114/2020, de 30 de setembre, davant la continuïtat del progrés de la COVID-19.

L’estratègia de resposta de les autoritats competents de l’Administració de la Generalitat davant de la COVID- 19, en el marc del Pla d’actuació del PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, ha estat alineada, des de l’inici d’aquesta epidèmia, posteriorment declarada pandèmia internacional per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), amb els protocols de

Continua llegint
ACORD GOV/25/2021, de 9 de març, pel qual s’aprova la modificació dels Estatuts del Banc de Sang i Teixits.

ACORD GOV/25/2021, de 9 de març, pel qual s’aprova la modificació dels Estatuts del Banc de Sang i Teixits.

L’article 7.2.4 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, disposa que el Servei Català de la Salut pot desenvolupar la gestió i l’administració dels centres, els serveis i els establiments de protecció de la salut i d’atenció sanitària i sociosanitària que s’hi integren, com també els programes institucionals en matèria de promoció i protecció de

Continua llegint