Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Twitter Instagram Youtube Facebook eMail Delegats

Escrits

RESOLUCIÓ SLT/1011/2021, de 9 d’abril,

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT RESOLUCIÓ SLT/1011/2021, de 9 d’abril, per la qual s’adjudica un lloc vacant de cap de servei en les institucions hospitalàries dependents de l’Institut Català de la Salut (convocatòria CJ-Dr. Josep Trueta- 02/2020). D’acord amb la Resolució SLT/2269/2020, de 17 de setembre de convocatòria per a l’assignació de les funcions del lloc vacant de cap de

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/1014/2021, de 9 d’abril,

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT RESOLUCIÓ SLT/1014/2021, de 9 d’abril, per la qual es fa pública la relació dels convenis de col·laboració signats per l’Institut Català de la Salut durant l’any 2018. En compliment del que estableix l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, modificat per

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/984/2021, de 7 d’abril

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT RESOLUCIÓ SLT/984/2021, de 7 d’abril, per la qual s’adjudiquen llocs vacants de facultatiu/iva especialista en els serveis jerarquitzats de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona de l’Institut Català de la Salut (convocatòria EJ-Joan XXIII-01/18). D’acord amb la Resolució SLT/2814/2018, de 30 d’octubre, de convocatòria per a la provisió de llocs vacants de facultatiu/iva especialista en

Continua llegint

Aquest és l’escenari que l’ICS considera adequat pel descans i recuperació dels seus metges residents

Tothom que hagi passat uns anys treballat a un hospital, coneix la realitat, els metges residents són un puntal bàsic en el dia a dia del servei assistencial. Poc reconeguts, fent moltíssimes hores de guàrdia per poder portar una vida digna, cosa que els seus minsos salaris sense guàrdies, no els hi permetrien, no oblidem que tot això els hi

Continua llegint

Aquest és l’escenari que l’ICS considera adequat pel descans i recuperació dels seus metges residents

Tothom que hagi passat uns anys treballat a un hospital, coneix la realitat, els metges residents són un puntal bàsic en el dia a dia del servei assistencial. Poc reconeguts, fent moltíssimes hores de guàrdia per poder portar una vida digna, cosa que els seus minsos salaris sense guàrdies, no els hi permetrien, no oblidem que tot això els hi

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/944/2021, de 2 d’abril, per la qual es modifica la Resolució SLT/2734/2020, de 30 d’octubre,de mesures en matèria de recursos humans per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada perla COVID-19

Estan obrint la porta a l’administrativa sanitària? “escau que s’adoptin mesures organitzatives que, amb la priorització dels recursos disponibles de professionals en l’àmbit sanitari, diferenciant les actuacions assistencials pròpies de l’acte vacunal de les funcions complementaries en atenció al suport administratiu que aquest acte necessita,permetin la incorporació en els equips de vacunació de personal del grup professional administratiu per al

Continua llegint