Per una sanitat pública, universal i de qualitat

INSTITUT D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

INSTITUT D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

ANUNCI d’oferta pública d’ocupació i de convocatòria per a la cobertura definitiva de places de facultatius/ives especialistes en psiquiatria. Oferta Pública d’Ocupació. De conformitat amb allò establert a la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals per l’Estat de 2021, de l’IAS procedeix a la publicació de la seva Oferta Pública d’Ocupació corresponent a l’exercici 2021, i que

Continua llegint
BANC DE SANG I TEIXITS

BANC DE SANG I TEIXITS

ACORD del Consell d’Administració de l’empresa pública Banc de Sang i Teixits, de 10 de febrer de 2021, de designació de director general. Atès que l’article 7.1 lletra s) de l’Acord de govern 132/2016, d’11 d’octubre de 2016 pel qual s’aproven els Estatuts del Banc de Sang i Teixits, estableix que entre les funcions del Consell d’Administració es troba la

Continua llegint
Oferta pública IAS: Convocatoria 11 places psiaquiatria (Girona)

Oferta pública IAS: Convocatoria 11 places psiaquiatria (Girona)

Les bases de la convocatòria són públiques es troben al  Web de l’IAS. Les persones interessades en ser candidates presentaran tota la documentació requerida, en format PDF, a convocatoriesrrhh@ias.cat dins del termini de quinze dies, a comptar a partir del dia següent a la seva publicació. a) Tipus de convocatòria: concurs d’oposició per a la cobertura de 11 llocs de

Continua llegint