Per una sanitat pública, universal i de qualitat

ACORD GOV/26/2021, de 9 de març, pel qual s’amplia el Programa transversal del Servei Català de la Salut, aprovat per l’Acord GOV/114/2020, de 30 de setembre, davant la continuïtat del progrés de la COVID-19.

L’estratègia de resposta de les autoritats competents de l’Administració de la Generalitat davant de la COVID-
19, en el marc del Pla d’actuació del PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles
emergents amb potencial alt risc, ha estat alineada, des de l’inici d’aquesta epidèmia, posteriorment declarada
pandèmia internacional per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), amb els protocols de salut pública, i s’han
anant adoptant les mesures que, d’acord amb les recomanacions dels experts, eren necessàries en cada
moment per a la prevenció i el control de la infecció, en funció de la situació epidemiològica, amb l’objectiu de
protegir la vida i la salut dels ciutadans. Moltes d’aquestes mesures consisteixen a adaptar el model
assistencial, les metodologies de treball, els processos i les eines tecnològiques, generant documents i
protocols per al sector i la ciutadania.