Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Twitter Instagram Youtube Facebook eMail WhathsApp Telegram Delegats

Escrits

BANC DE SANG I TEIXITS

ACORD del Consell d’Administració de l’empresa pública Banc de Sang i Teixits, de 10 de febrer de 2021,
de designació de director general.