Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/612/2021, de 5 de març,

RESOLUCIÓ SLT/612/2021, de 5 de març, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria
de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.