Twitter Instagram Youtube Facebook eMail Delegats

Escrits

Fàrmacs perillosos: Document de consens

Document de consens per a gestionar la preparació i administració de fàrmacs perillosos en centres sanitaris de Catalunya

Informe del grup de treball de fàrmacs perillosos de la unió i el CSSC