Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/517/2021, de 25 de febrer, per la qual es dona publicitat als convenis subscrits pel Departament de Salut durant els anys 2019, 2020 i 2021.