Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Nova redacció article 48 de l’EBEP

Nova redacció article 48 de l’EBEP

Documento consolidado BOE-A-2015-11719

Per mort, accident o malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereix repòs domiciliari, d’un familiar dins del primer grau de consanguinitat o afinitat, tres dies hàbils quan el succés es produeix a la mateixa localitat, i cinc dies hàbils quan sigui ​​en distinta localitat.

Quan es tracti del mort, accident o malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereix repòs domiciliari, d’un familiar dins del segon grau de consanguinitat o afinitat, el permís serà de dos dies hàbils quan es produeix a la mateixa localitat i de quatre dies hàbils quan sigui en una altra localitat.