Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/785/2021, de 18 de març,

RESOLUCIÓ SLT/785/2021, de 18 de març,

RESOLUCIÓ SLT/785/2021, de 18 de març, per la qual s’adjudiquen els llocs vacants de cap de servei i de
cap secció en les institucions hospitalàries dependents de l’Institut Català de la Salut (convocatòria CJ-Vall
d’Hebron-01/2020).

D’acord amb la Resolució SLT/2140/2020, de 4 de setembre, de convocatòria per a l’assignació de les funcions
dels llocs vacants de cap de servei d’Urologia i de cap de secció de Medicina Nuclear de l’Hospital Universitari
Vall d’Hebron de l’Institut Català de la Salut (convocatòria CJ-Vall d’Hebron-01/2020) publicada al DOGC núm.
8221 de data 9 de setembre de 2020;