Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ PDA/819/2021, de 22 de març,

RESOLUCIÓ PDA/819/2021, de 22 de març,

RESOLUCIÓ PDA/819/2021, de 22 de març, de convocatòria del concurs específic de mèrits i capacitats per
proveir dos llocs singulars a la Direcció de Serveis del Departament de Polítiques Digitals i Administració
Pública (convocatòria de provisió núm. PDA/002/21).
Al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública hi ha vacants el lloc de responsable de tramitació
d’expedients i el lloc de responsable de gestió de documents comptables.