Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/845/2021, de 26 de març,

RESOLUCIÓ SLT/845/2021, de 26 de març,

RESOLUCIÓ SLT/845/2021, de 26 de març, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut
pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

En el context actual de transmissió comunitària del virus, l’estratègia de lluita contra la COVID-19 comporta
l’adopció de diverses mesures preventives i de control, per protegir la salut de la ciutadania i contenir la
propagació de la malaltia, a l’empara de la legislació sanitària i de protecció civil aplicable, i, específicament,
del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública i
d’adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19, i, més recentment, a l’empara del
Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara l’estat d’alarma per contenir la propagació
d’infeccions causades pel SARS-CoV-2, el qual ha estat prorrogat mitjançant el Reial decret 956/2020, de 3 de
novembre, fins a les 00.00 hores del dia 9 de maig de 2021.