Per una sanitat pública, universal i de qualitat

ACORD GOV/41/2021, de 6 d’abril, pel qual s’aprova la modificació dels Estatuts de Salut Catalunya Central

El govern obre l’aixeta de la gestió de la contractació a Salut Sant Joan de Reus