Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/888/2021, de 26 de març,

RESOLUCIÓ SLT/888/2021, de 26 de març, per la qual s’adjudiquen llocs vacants de facultatiu especialista
en els serveis jerarquitzats de l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta de l’Institut Català de la Salut
(convocatòria EJ-Verge de la Cinta-01/18).
D’acord amb la Resolució SLT/2811/2018, de 30 d’octubre, de convocatòria per a la provisió de llocs vacants
de facultatiu especialista en els serveis jerarquitzats de l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta de l’Institut
Català de la Salut (núm. de registre de la convocatòria EJ-Verge de la Cinta-01/18), publicada al DOGC núm.
7761, de 4.12.2018;