Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Twitter Instagram Youtube Facebook eMail WhathsApp Telegram Delegats

Escrits

ANUNCI pel qual es fa pública la convocatòria de concurs de mèrits de 30 llocs de treball.

Convocatòria de concurs de mèrits per a la provisió de 30 llocs de treball de fisioterapeuta i infermer/a en règim de contractació laboral indefinida (oferta pública d’ocupació 2019)

Llocs convocats:
– 4 Fisioterapeutes
– 26 infermers/es

Les persones interessades poden consultar les bases, i tota la documentació relativa a les convocatòries, al lloc web del Consorci: www.csapg.cat (apartat: Professionals/ Treballa amb nosaltres)
Període de presentació de candidatures i documentació: 20 dies naturals, comptats a partir del dia següent a la publicació del present anunci.
Mitjà de presentació de la sol·licitud i la documentació: totes les sol·licituds d’accés i documentació requerida s’hauran de presentar telemàticament al correu electrònic convocatories@csapg.cat

Vilafranca del Penedès, 21 de juliol de 2021

José Luis Ibáñez Pardos