Per una sanitat pública, universal i de qualitat

ANUNCI pel qual es fa pública la convocatòria de concurs de mèrits de 30 llocs de treball.

Convocatòria de concurs de mèrits per a la provisió de 30 llocs de treball de fisioterapeuta i infermer/a en règim de contractació laboral indefinida (oferta pública d’ocupació 2019)

Llocs convocats:
– 4 Fisioterapeutes
– 26 infermers/es

Les persones interessades poden consultar les bases, i tota la documentació relativa a les convocatòries, al lloc web del Consorci: www.csapg.cat (apartat: Professionals/ Treballa amb nosaltres)
Període de presentació de candidatures i documentació: 20 dies naturals, comptats a partir del dia següent a la publicació del present anunci.
Mitjà de presentació de la sol·licitud i la documentació: totes les sol·licituds d’accés i documentació requerida s’hauran de presentar telemàticament al correu electrònic convocatories@csapg.cat

Vilafranca del Penedès, 21 de juliol de 2021

José Luis Ibáñez Pardos