Per una sanitat pública, universal i de qualitat

CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA

ANUNCI pel qual es fan públiques les convocatòries de concursos de mèrits, per a la provisió de diversos
llocs de treball en règim de contractació laboral (oferta pública d’ocupació 2018-2020).

El Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona convoca les següents convocatòries externes per concurs de mèrits:
– Un lloc de treball d’Administratiu/va de suport a la Gestió Clínica del Consorci Mar Parc de Barcelona.
– Set llocs de treball d’Auxiliar Administratiu/va de l’Àrea de Suport a la Gestió Clínica del Consorci Mar Parc de
Barcelona.
– Un lloc de treball d’Auxiliar de Farmàcia de Farmàcia Hospitalària del Consorci Mar Parc de Salut de
Barcelona.