Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Informació Mesa General del 1 de Juliol de 2021

Finalment, 7 mesos després, s’ha reunit la Mesa dels l’Empleats/ades Públics/ques de l’Administració de la Generalitat. La majoria de qüestions que avui s’han tractat s’haurien d’haver negociat al desembre o al gener passats, però sembla que els calendaris electorals van per davant de les treballadores públiques.

Avui ha assistit la Consellera de la Presidència a la reunió, que ha manifestat que intentarà venir a totes les reunions d’aquesta Mesa, esperem-ho. Cal dir que ni el tarannà de la Consellera ni del nou Secretari General ens han causat una bona impressió per pensar que canviarà la negociació en positiu. Esperem que en properes reunions aquesta primera impressió pugui canviar.

CATAC-CTS/IAC hem tornar a manifestar la discriminació quepateix el personal de l’ICS i la continua exclusió que la Mesa general fa, deixant-nos fora de l’àmbit d’aplicació dels darrers decrets, exemple el Decret de teletreball. Hem tornar a manifestar que el personal de l’ICS està teletreballant amb el seu ordinador i amb la seva connexió a internet i que portem així fa més d’un any.

Punts tractats:

AUGMENT RETRIBUTIU 2021: 0,9% amb efectes 1 de gener que s’aplicarà a la nòmina de setembre. L’excusa és que amb els canvis departamentals necessiten temps per saber a quin departament està cadascú i poder-li calcular la nòmina (no comment).

RETORN DE LA PAGA 2014: aquest any correspon el retorn del 55% de la paga 2014. Termini màxim de pagament al novembre, si poden al setembre o octubre, no sé si hi comptaria gaire. Entenem que igual que faran el Decret Legislatiu d’augment retributiu podrien incloure el retorn de la paga i fer el pagament al setembre. (Tindrem sort?)

OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ. Anuncien que segons la taxa de reposició convocarien 5152 places. No sabem d’on surten aquestes places, ja que hi ha col·lectius segon diu la Ley de Presupuestos del Estado que tenen una taxa de reposició de més del 100%. Ens falten places. Hem demanat els càlculs, però no ens ha quedat gaire clar si els tindrem. De tota manera, no publicaran cap oferta fins saber si finalment l’Estat afegeix taxa d’estabilització i/o consolidació. Llavors decidiran quins cossos o categories convoquen. En relació al sistema de provisió reconeixen que cal canviar-lo acostant-se més a uns concursos-oposicions on es valorin més les competències. Però no surten del concurs-oposició dient que ja meriten el màxim que permet l’Estat: un 40% a la fase de concurs, això a l’ICS no és així. També hem reclamat l’excepcionalitat i el concurs de mèrits.  IAC seguirà lluitant per l’estabilització de les persones. Cap interina al carrer!

RETORN RETALLADES. IAC recorda que encara se’ns deuen moltes retallades: FAS, cadència de l’any en la carrera professional, reducció de jornada amb el 100% de les retribucions el primer any de maternitat…,