Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/2662/2021, de 24 d’agost,

RESOLUCIÓ SLT/2662/2021, de 24 d’agost, d’adjudicació de places bàsiques vacants de la categoria de
facultatiu/iva especialista en pediatria i les seves àrees específiques (subgrup A1), pel sistema de concurs
oposició (núm. d’identificació de la convocatòria PED.LLIURE-2018).