Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/2664/2021, de 25 d’agost,

RESOLUCIÓ SLT/2664/2021, de 25 d’agost, que dona publicitat a la diligència de 23 d’agost de 2021, de la
Comissió Tècnica de la convocatòria única del concurs de trasllat obert i permanent de l’Institut Català de
la Salut, publicada al DOGC núm. 8214, de 31.8.2020, per la qual es fan públics els resultats definitius de la
convocatòria.