Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/2668/2021, de 26 d’agost,

RESOLUCIÓ SLT/2668/2021, de 26 d’agost, per la qual es fa pública la composició nominal dels tribunals
corresponents a la convocatòria per a l’assignació de les funcions de llocs vacants de cap de servei i de
cap de secció de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron de l’Institut Català de la Salut (convocatòria CJ-Vall
d’Hebron-02/2021).