Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ 165/XIV del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 23/2021,

RESOLUCIÓ 165/XIV del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 23/2021, de modificació del
Decret llei 18/2021, del 27 de juliol, sobre l’increment retributiu per a l’any 2021 i la recuperació parcial de
l’import de la paga extraordinària de l’any 2014 per al personal del sector públic de la Generalitat de
Catalunya.