Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Twitter Instagram Youtube Facebook eMail WhathsApp Telegram Delegats

Escrits

manifestació unitaria camp Tarragona

El meu futur sera el que tu lluitis avui.

A Catalunya, un 51,3% de dones ha patit violència masclista (excloent comentaris, gestos sexuals o exhibicionismes) al llarg de la seva vida.
I un 25,3% de les dones, una de cada quatre, ha patit alguna agressió especialment greu durant el seu cicle vital.
Fins a 13 d’octubre de 2021, 8 dones han estat assassinades i 9 ho van ser al 2020 (Ministeri d’Igualtat). En el conjunt de l’Estat Espanyol, hi ha hagut un total de 1.114 víctimes mortals per violència masclista des d’1 de gener de 2003 fins a dia d’avui (Ministeri d’Igualtat).

Demana aquest punt de llibre a la teva secció 

Convoca La Plataforma Feminista del Camp de Tarragona