Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/36/2022, de 13 de gener

RESOLUCIÓ SLT/36/2022, de 13 de gener

RESOLUCIÓ SLT/36/2022, de 13 de gener, per la qual es fa pública la composició nominal dels tribunals corresponents a la convocatòria per a l’assignació de les funcions de llocs vacants de cap de secció de l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta, depenent de l’Institut Català de la Salut (convocatòria CJ-Dr. Josep Trueta-02/2021).

De conformitat amb el que preveu la base 8 de la Resolució SLT/2742/2021, de 8 de setembre, de convocatòria per a l’assignació de les funcions de llocs vacants de cap de secció de l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta, depenent de l’Institut Català de la Salut, publicada al DOGC núm. 8501, de 14.9.2021 (convocatòria CJ-Dr. Josep Trueta- 02/2021),

Feu clic per accedir a 1886948.pdf