Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Prou mentides, derogació de la reforma laboral!

Prou mentides, derogació de la reforma laboral!

Comunicat de la Taula Sindical de Catalunya Prou mentides! 29 de gener mobilitzacions per la derogacióde la reforma laboral Des de la Taula Sindical de Catalunya, formada pels sindicats CGT, Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), CNT, COS, Solidaritat Obrera i Cobas, fem una crida a participar a les mobilitzacions del proper dissabte 29 de Gener per la derogació real de

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/63/2022, de 19 de gener

RESOLUCIÓ SLT/63/2022, de 19 de gener, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de concursespecífic, de quatre càrrecs de comandament de la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut(convocatòria de provisió núm. SA/010/21).D’acord amb el que preveuen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en untext únic dels preceptes de determinats textos legals

Continua llegint