Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/53/2022, de 18 de gene

RESOLUCIÓ SLT/53/2022, de 18 de gener, per la qual es fa pública la composició nominal dels tribunals corresponents a la convocatòria per a l’assignació de les funcions de llocs vacants de cap de servei de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida de l’Institut Català de la Salut (convocatòria CJ-Arnau de Vilanova-01/2021). De conformitat amb el que preveu la base

Continua llegint

Baremacio DSI 2018

24 de Geneer 2022 Acabem de publicar la diligència per la qual es modifica la puntuació de 106 (finalment han estat 106 i no 104 com us havia dit per error meu el passat dijous) Tot i així, continua havent 20 persones amb 0 punts, però és correcte perquè són persones que van assolir la titulació el mateix 2018 i

Continua llegint