Per una sanitat pública, universal i de qualitat

DSI LLIURE-2018. DOGC núm. 7718, de 3.10.2018

DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA DEL PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR PLACES BÀSIQUES DE LA CATEGORIA DE DIPLOMAT/ADA SANITARI/ÀRIA EN INFERMERIA (DSI LLIURE-2018) (SUBGRUP A2) (Codi identificació de la convocatòria DSI LLIURE-2018. DOGC núm. 7718, de 3.10.2018 Una vegada valorats els mèrits aportats per les persones aspirants que han superat l’oposició de la convocatòria referenciada, d’acord amb l’establert

Continua llegint