Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Baremacio DSI 2018

Baremacio DSI 2018

24 de Geneer 2022

Acabem de publicar la diligència per la qual es modifica la puntuació de 106 (finalment han estat 106 i no 104 com us havia dit per error meu el passat dijous)

Tot i així, continua havent 20 persones amb 0 punts, però és correcte perquè són persones que van assolir la titulació el mateix 2018 i el mèrits que tenen associats no putuen per ser posteriors a la convocatòria o bé no està validada la titulació

Informació convocatòria DSI 2018 – CATAC-CTS/IAC, *, L’ICS diu que ha trobat la incidència que va provocar que al llistat provisional hagi sortit gent amb zero punts i que havia presentat mèrits dins del període establert. Demà o dilluns al matí publicarà un llistat provisional amb aquestes persones. Per tant el termini d’al.legacions es manté del 24 de gener al 11 de febrer. *Per a més informació pots dirigir-te a la teva secció sindical de CATAC-CTS/ IAC més propera

Seccións Sindiccals

13 de Gener de 2022
Document registrat al l’ICS
Sr.Xavier Saballs i Bruells, davant la situació creada amb la publicació de la baremació provisional de la convocatòria DSI 2018, demanem:

  • La convocatòria urgent de la Mesa Sectorial, amb la finalitat de donar una explicació a la part social del que està succeint.
  • La paralització de la publicació actual, fins a no tenir la certesa de que la publicació actual és vàlida.
  • La publicació d’una nova baremació que pugui recollir la realitat dels mèrits que les persones afectades han presentat.

Atentament,
CATAC-CTS/IAC

Badalona, 13 de gener de 2022