Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Twitter Instagram Youtube Facebook eMail WhathsApp Telegram Delegats

Escrits

Baremacio DSI 2018

24 de Geneer 2022

Acabem de publicar la diligència per la qual es modifica la puntuació de 106 (finalment han estat 106 i no 104 com us havia dit per error meu el passat dijous)

Tot i així, continua havent 20 persones amb 0 punts, però és correcte perquè són persones que van assolir la titulació el mateix 2018 i el mèrits que tenen associats no putuen per ser posteriors a la convocatòria o bé no està validada la titulació

Informació convocatòria DSI 2018 – CATAC-CTS/IAC, *, L’ICS diu que ha trobat la incidència que va provocar que al llistat provisional hagi sortit gent amb zero punts i que havia presentat mèrits dins del període establert. Demà o dilluns al matí publicarà un llistat provisional amb aquestes persones. Per tant el termini d’al.legacions es manté del 24 de gener al 11 de febrer. *Per a més informació pots dirigir-te a la teva secció sindical de CATAC-CTS/ IAC més propera

Seccións Sindiccals

13 de Gener de 2022
Document registrat al l’ICS
Sr.Xavier Saballs i Bruells, davant la situació creada amb la publicació de la baremació provisional de la convocatòria DSI 2018, demanem:

  • La convocatòria urgent de la Mesa Sectorial, amb la finalitat de donar una explicació a la part social del que està succeint.
  • La paralització de la publicació actual, fins a no tenir la certesa de que la publicació actual és vàlida.
  • La publicació d’una nova baremació que pugui recollir la realitat dels mèrits que les persones afectades han presentat.

Atentament,
CATAC-CTS/IAC

Badalona, 13 de gener de 2022