Per una sanitat pública, universal i de qualitat

D’AUXILIAR D’HOTELERIA (AUX. HOT. LLIURE-2019 Resultats provisionals del concurs de mèrits

D’AUXILIAR D’HOTELERIA (AUX. HOT. LLIURE-2019 Resultats provisionals del concurs de mèrits

DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA DEL PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR PLACES BÀSIQUES DE LA CATEGORIA D’AUXILIAR D’HOTELERIA (AUX. HOT. LLIURE-2019) – DOGC núm. 7896, de 13.06.2019) Resultats provisionals del concurs de mèrits Una vegada valorats els mèrits aportats per les persones aspirants que han superat l’oposició de la convocatòria referenciada, d’acord amb l’establert en la diligència d’aquest

Continua llegint
RESOLUCIÓ SLT/809/2022, de 23 de març

RESOLUCIÓ SLT/809/2022, de 23 de març

RESOLUCIÓ SLT/809/2022, de 23 de març, d’adjudicació de l’edició 2020 de la convocatòria única delconcurs de trasllat obert i permanent, publicada mitjançant Resolució SLT/2099/2020, de 25 d’agost, alDOGC núm. 8214, de 31.8.2020, la qual està prevista a l’Acord de la Mesa Sectorial de Negociació deSanitat per al desenvolupament de la línia 5.4 del Pla d’ordenació de recursos humans de l’Institut

Continua llegint