Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/809/2022, de 23 de març

RESOLUCIÓ SLT/809/2022, de 23 de març, d’adjudicació de l’edició 2020 de la convocatòria única del
concurs de trasllat obert i permanent, publicada mitjançant Resolució SLT/2099/2020, de 25 d’agost, al
DOGC núm. 8214, de 31.8.2020, la qual està prevista a l’Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de
Sanitat per al desenvolupament de la línia 5.4 del Pla d’ordenació de recursos humans de l’Institut Català
de la Salut per al període 2016-2020, per a la potenciació dels processos de mobilitat voluntària.

Feu clic per accedir a 1898089.pdf