Per una sanitat pública, universal i de qualitat

CORRECCIÓ D’ERRADES de la Llei 2/2021, del 29 de desembre

CORRECCIÓ D’ERRADES de la Llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic (DOGC núm. 8575, del 31.12.2021). Havent-se detectat errades en la Llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic, publicada en el DOGC núm. 8575, del 31 de desembre de 2021, cal fer-hi les correccions

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/671/2022, d’11 de març,

RESOLUCIÓ SLT/671/2022, d’11 de març, de convocatòria per a l’assignació de les funcions de llocs vacants de cap de servei i de cap de secció de l’Hospital Universitari de Bellvitge dependent de l’Institut Català de la Salut (convocatòria CJ-HUB–01/2022). Atesa la necessitat de procedir a la cobertura dels llocs de cap de servei d’anestesiologia i reanimació, cirurgia plàstica, estètica i

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/648/2022, de 8 de març

RESOLUCIÓ SLT/648/2022, de 8 de març, per la qual s’adjudiquen diversos llocs vacants de cap de secció de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona dependent de l’Institut Català de la Salut (convocatòria CJ-Vall d’Hebron-02/2021). D’acord amb la Resolució SLT/1249/2021, de 28 d’abril, de convocatòria per a l’assignació de les funcions de llocs vacants de cap de secció de l’Hospital Universitari

Continua llegint