Per una sanitat pública, universal i de qualitat

JUBILACIÓ ALS 60 ANYS, JA

JUBILACIÓ ALS 60 ANYS, JA

Posted By: Berta 

JUBILACIÓ ALS 60 ANYS, JA¡¡¡ 

Des de CATAC-CTS/IAC demanem la jubilació voluntària i anticipada de tots els professionals de la Salut als 60 anys.

Sol·licitem l’aplicació dels coeficients reductors previstos a la normativa  vigent (Real Decret 1698/2011 i art 206.1 Llei de la Seguretat Social) a fi que les treballadores i treballadors de l’àmbit sanitari i soci-sanitari puguin jubilar-se de manera voluntària dels 60 anys en endavant, amb el 100% de la pensió pertinent.

En aquesta demanda cal valorar i tenir en compte les característiques professionals del nostre sector.
La nostra tasca diària suposa una contínua exposició a risc d’infeccions, radiacions i productes tòxics entre altres i tot això a la vegada acompanyat d’un enorme desgast físic, psíquic i social.
A més a més patint unes condicions de treball molt dures, amb torns rotatoris, nocturnitat, diumenges i festius, les 24h del dia i els 365 dies del any.
Una càrrega i unes condicions de treball acompanyades d’una gran responsabilitat que generen cansament físic i mental i estrès laboral, tot això en deteriorament de la nostra salut i provocant un alt índex de morbiditat.

Espanya es el segon país Europeu on el sanitaris pateixen més accidents laborals.
També és en el sector sanitari on es troba la més alta prevalença en l’exposició a riscos biològics i químics.

Per tot això sol·licitem la classificació de la nostra activitat professional de tots els col·lectius sanitaris i sociosanitaris com treballs de naturalesa excepcionalment penositat, perillositat, insalubritat o toxicitat, amb la conseqüent reducció de l’edat mínima exigida per tenir dret a la pensió de jubilació als 60 anys sense penalització.

Ja existeix els reconeixement atorgat de jubilació anticipada per raó de grup o activitat professional d’altres col·lectius com: policies, bombers, personal ferroviari, exèrcit…