Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/867/2022, de 23 de març

RESOLUCIÓ SLT/867/2022, de 23 de març

RESOLUCIÓ SLT/867/2022, de 23 de març, per la qual es dona publicitat a l’Acord 4/2022, de 10 de març, de la Comissió Executiva del Consell d’Administració de l’Institut Català de la Salut, pel qual es crea l’Equip d’Atenció Primària de Pediatria Territorial Sabadell Nord.

Feu clic per accedir a 1898598.pdf