Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Publicació resultats definitius del concurs de mèrits, puntuacions finals concurs oposició i ordre de classificació ZEL.LLIURE-2018

Publicació resultats definitius del concurs de mèrits, puntuacions finals concurs oposició i ordre de classificació ZEL.LLIURE-2018

DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA DEL PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR PLACES BÀSIQUES DE LA CATEGORIA DE ZELADOR/A Codi d’identificació de la convocatòria: ZEL.LLIURE-2018 – DOGC núm. 7695, de 29.8.2018) Una vegada revisades i resoltes les al·legacions presentades contra el resultat provisional del concurs de mèrits publicat mitjançant diligència d’aquest tribunal qualificador, de data 28 de febrer de

Continua llegint
Publicació resultats definitius del concurs de mèrits, puntuacions finals concurs oposició i ordre de classificació

Publicació resultats definitius del concurs de mèrits, puntuacions finals concurs oposició i ordre de classificació

Publicació resultats definitius del concurs de mèrits, puntuacions finals concurs oposició i ordre de classificació DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA DEL PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR PLACES BÀSIQUES DE LA CATEGORIA DE DIPLOMAT/ADA SANITARI/ÀRIA ESPECIALISTA EN INFERMERIA OBSTÈTRICA I GINECOLÒGICA (LLEVADOR/A LLIURE-2018) (SUBGRUP A2) (Codi identificació de la convocatòria LLEVADOR/A.LLIURE-2018. DOGC núm. 7691, de 23.8.2018) Una vegada revisades

Continua llegint