Per una sanitat pública, universal i de qualitat

CONVOCATÒRIA DI-2018

INFORMACIÓ SOBRE CONVOCATÒRIA DI-2018 El més probable és que es publiqui llistats definitius de les oposicions DSL-2018, la primera quinzena d’agost, malgrat que no es descarta que sigui l’última setmana del mes de juliol. Quan estigui publicada la divulgarem com sempre. Deprès surt la diligència que permet demanar gerència. La signatura de la plaça és prevista per la tardor.

Continua llegint