Per una sanitat pública, universal i de qualitat

DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA DEL PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR PLACES BÀSIQUES DE LA CATEGORIA ZELADOR/A. Codi d´identificació de la convocatòria ZEL.LLIURE-2018 – DOGC núm. 7695, de 29.8.2018 Categoria: ZELADOR/A OBERTURA TERMINI ACTE D´ELECCIÓ DE GERÈNCIA TERRITORIAL PER VIA TELEMÀTICA

Continua llegint

DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA DEL PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR PLACES BÀSIQUES DE LA CATEGORIA DE DIPLOMAT/ADA SANITARI/ÀRIA ESPECIALISTA EN INFERMERIA OBSTÈTRICA I GINECOLÒGICA (LLEVADOR/A LLIURE-2018) (SUBGRUP A2). (Codi d´identificació de la convocatòria LLEVADOR/A LLIURE-2018. DOGC núm. 7691, de 23.8.2018) Categoria: Diplomat/ada sanitari/ària especialista en infermeria obstètrica i ginecològica OBERTURA TERMINI 1r. ACTE D´ELECCIÓ DE GERÈNCIA TERRITORIAL

Continua llegint

DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA DEL PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR PLACES BÀSIQUES DE LA CATEGORIA D’AUXILIAR D’HOTELERIA. Codi d’identificació de la convocatòria: AUX. HOT. LLIURE-2019 – DOGC núm. 7896, de 13.06.2019 OBERTURA TERMINI ACTE D´ELECCIÓ DE GERÈNCIA TERRITORIAL PER VIA TELEMÀTICA

Continua llegint