Per una sanitat pública, universal i de qualitat

modificació LAB.LLIURE-2018.

modificació LAB.LLIURE-2018.

DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA DEL PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR PLACES BÀSIQUES DE LA CATEGORIA DE TÈCNIC/A ESPECIALISTA DE GRAU SUPERIOR SANITARI EN LABORATORI DE DIAGNÒSTIC CLÍNIC (Codi d’identificació de la convocatòria: LAB.LLIURE-2018. DOGC núm. 7622, de 18.5.2018) Substitució dels llistats dels resultats definitius del concurs de mèrits, puntuacions finals del concurs oposició i ordre de classificació

Continua llegint
RESOLUCIÓ SLT/2348/2022, de 20 de juliol

RESOLUCIÓ SLT/2348/2022, de 20 de juliol

RESOLUCIÓ SLT/2348/2022, de 20 de juliol, d’adjudicació de l’edició 2020 de la convocatòria única del concurs de trasllat obert i permanent, publicada mitjançant la Resolució SLT/2099/2020, del 25 d’agost, al DOGC núm. 8214, del 31.8.2020, la qual està prevista a l’Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat per al desenvolupament de la línia 5.4 del Pla d’ordenació de

Continua llegint