Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/2348/2022, de 20 de juliol

RESOLUCIÓ SLT/2348/2022, de 20 de juliol, d’adjudicació de l’edició 2020 de la convocatòria única del concurs de trasllat obert i permanent, publicada mitjançant la Resolució SLT/2099/2020, del 25 d’agost, al DOGC núm. 8214, del 31.8.2020, la qual està prevista a l’Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat per al desenvolupament de la línia 5.4 del Pla d’ordenació de recursos humans de l’Institut Català de la Salut per al període 2016-2020, per a la potenciació dels processos de mobilitat voluntària.

De conformitat amb la convocatòria única del concurs de trasllat obert i permanent, publicada mitjançant la Resolució SLT/2099/2020, del 25 d’agost, al DOGC núm. 8214, del 31.8.2020, en concordança amb la Resolució TSF/415/2020, del 16 de gener, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat per al desenvolupament de la línia 5.4 del Pla d’ordenació de recursos humans de l’Institut Català de la Salut per al període 2016-2020, per a la potenciació dels processos de mobilitat voluntària (codi de conveni 79100032132013);

D’acord amb la proposta d’adjudicació elevada per la comissió tècnica de la convocatòria,

Resolc:

Feu clic per accedir a 1921023.pdf