Per una sanitat pública, universal i de qualitat

CONVOCATÒRIES P-2018 Documentacions per a la presa de possessió.

Tots/es els/les aspirants disposaran d’un mes de termini, a partir del dia següent a la publicació al DOGC, per aportar les següents documentacions:

Acreditació favorable de la seva capacitat funcional (certificat mèdic)

  • Avaluació d’aptitud, capacitat o riscos laborals, inclosos processos de selecció i oposicions, que serà tramitada pels serveis de Prevenció (UBPs, p.ex.) de l’empresa als seus treballadors/es. També es pot demanar mitjançant centres autoritzats del territori, d’entre els inclosos al llistat que podeu consultar al web

https://salutweb.gencat.cat/ca/serveis/autoritzacions/centres_sanitaris_autoritzats_a_catalunya/

Acreditacions de discapacitat

  • Qualsevol persona que tingui pendent l’acreditació de discapacitat per la qual es va inscriure a les proves de selecció, pot presentar-la fins a dues setmanes després de la publicació dels resultats definitius( data que figura en la diligència dels resultats definitius).

Certificat negatiu de delictes de caire sexual

Els/Les aspirants que hagin superat el concurs oposició obtingut destinació i formalitzat tots els tràmits previstos a la convocatòria, obtindran el nomenament com a personal estatutari fix en la categoria corresponent a la Gerència Territorial que hagin optat.

Posteriorment, en el termini de 10 dies des de la publicació de l’adjudicació de destinació territorial, només pels professionals que hagin obtingut destinació en una gerència territorial, es farà un segon acte d’elecció presencial en la gerència territorial corresponent, en el qual escolliran destinació definitiva (àmbit hospital/primària) pel mateix ordre establert en el primer acte d’elecció.

Un cop es tingui una destinació definitiva, es considerarà com a primer criteri d’ubicació a un lloc determinat la continuïtat assistencial.